Giao thông công cộng và mức giá nhà hợp lý – Quang Lam TV

Published on March 18, 2017

Giao thông công cộng và mức giá nhà hợp lý – Quang Lam TV
Canadian Centre for Economic Analysis (CANCEA) đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng giao thông công cộng lên mức giá hợp lý của bất động sản trong vùng Greater Golden Horseshoe (GHS), với hệ thống giao thông Metrolinx Regional Express Rail đang được xây cất trong khu vực này. Vùng GHS bao gồm các thành phố nằm về phía Nam như Toronto, Hamilton, St. Catharines-Niagara, Oshawa, Kitchener, Cambridge, Waterloo, Barrie, Guelph, Brantford, Peterborough…, những khu vực chiếm hơn 26% tổng dân số toàn Canada, và hơn 68% tổng dân số của tỉnh bang Ontario.
Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV