Giá nhà ổn định trong những tháng tới

Published on May 13, 2022

Giá nhà ổn định trong những tháng tới
Theo báo cáo của Canada Mortgage and Housing Corporation được gọi tắt là CMHC giá nhà bắt đầu sẽ giảm nhẹ so với mức cao gần đây, nhưng vẫn tăng so với năm 2022.
Theo báo cáo giá nhà trung bình có thể đạt $ 782,400 vào năm 2022; $831,100 vào năm 2023; và $867,800 vào năm 2024.
Tại Toronto, giá nhà trung có thể đạt $1,349,000 vào năm 2022; $1,417,000 vào năm 2023 và $1,509,000 vào năm 2024.
Gia nhà Toronto cao thứ hai sau Vancouver với giá trung bình đạt $1,459,000 vào năm 2022; $1,504,000 vào năm 2023, $1,548,000 vào năm 2024.
Ba nguyên nhân chính ảnh hưởng đến giá nhà tăng gồm: việc cải thiện mức độ việc làm, nhập cư dự kiến gia tăng và các hạn chế về đại dịch tiếp tục giảm bớt.
Vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024, doanh số bán nhà ở và tốc độ tăng giá dự kiến sẽ giảm theo mức trung bình, khả năng chi trả sẽ giảm, tỷ lệ thế chấp tăng cùng với tốc độ tăng giá dự kiến sẽ vượt xa tốc độ tăng thu nhập.
Xu hướng thị trường cho thuê gần đây dự kiến sẽ tiếp tục tăng vì nhu cầu thuê ngày càng tăng và nguồn cung nhà cho thuê thấp.
Nguồn: streetsoftoronto.com
CALL/TEXT Team Quang Lam
☎️ (416) 804 – 5111
☎️ (416) 669 – 7363