Giá Cho Thuê Lại Tiếp Tục Tăng trong năm 2020 P2 – Quang Lam

Published on February 21, 2020

Giá Cho Thuê Lại Tiếp Tục Tăng trong năm 2020 P2
Theo dự đoán, giá cho thuê sẽ tăng khoảng 3% trên toàn quốc, và khoảng 7% trong vùng Toronto vào năm nay. Nếu quý khách muốn đầu tư vào bất động sản để cho thuê thì đây là dịp tốt vì tình trạng cho thuê trong vùng đang có nhiều nhu cầu. Mua để ở, mua để dành, hay mua để cho thuê, đều là những quyết định có lợi hôm nay và về sau.