Cuộc Chiến Giành Giật Vật Tư Y Tế Của Canada Tại Trung Quốc – Quang Lam

Published on April 15, 2020

Cuộc Chiến Giành Giật Vật Tư Y Tế Của Canada Tại Trung Quốc – Quang Lam
Đại sứ Canada đã triển huy động hết các nhân viên làm việc tại đại sứ quán và các lãnh sự quán, cùng với các quan chức thương mại trên toàn Trung Quốc, các nhân viên ngoại giao của Canada đã đưa ra quy luật mua bán tại Canada để áp dụng với người Trung Quốc nhằm mua các vật tư y tế từ Trung Quốc cho Canada.