Công Ty Mortgage Và Nhà Canada Dự Báo Giá Nhà Canada Có Thể Giảm Tới 18% – Quang Lam

Published on May 28, 2020

Công Ty Mortgage Và Nhà Canada Dự Báo Giá Nhà Canada Có Thể Giảm Tới 18% – Quang Lam
Cơ quan liên bang về gia cư dự báo rằng giá nhà có thể giảm tới 18% và tỷ lệ nợ mortgage quá hạn có thể lên tới 20%.
Dự báo của CMHC bi quan hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia kinh tế tại các ngân hàng lớn. Ngân hàng CIBC dự báo giá nhà trong năm nay sẽ giảm 5%-10% so với năm 2019. Ngân hàng RBC dự báo giảm 7% từ đỉnh xuống đáy, và ngân hàng BMO dự báo giảm khoảng 5% từ năm 2019 tới năm 2020. BMO dự báo chỉ số giá nhà sẽ giảm khoảng 5%.