Cơ Hội Học Tập Từ Xa Cho Sinh Viên Quốc Tế Bị ảnh Hưởng Bởi COVID 19 – Quang Lam

Published on June 1, 2020

Cơ Hội Học Tập Từ Xa Cho Sinh Viên Quốc Tế Bị ảnh Hưởng Bởi COVID 19 – Quang Lam
Đối với sinh viên quốc tế, những người đang lo ngại về tư cách xin Giấy phép lao động sau tốt nghiệp của Canada được gọi tắt là PGWP, vì bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại do dịch COVID-19, Sở Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada gọi tắt là IRCC đã giải quyết khúc mắc bằng việc nới lỏng một số nguyên tắc xét duyệt PGWP vào ngày 14 tháng 5 năm 2020.