Chương Trình Hỗ Trợ Khẩn Cấp Canada Mở Rộng Đối Tượng Được Hưởng Trợ Cấp – Quang Lam

Published on April 16, 2020

Chương Trình Hỗ Trợ Khẩn Cấp Canada Mở Rộng Đối Tượng Được Hưởng Trợ Cấp – Quang Lam
Trong buổi nói chuyện với người dân vào sáng sớm hôm nay, thứ 4 ngày 15 tháng 4, Thủ tướng Canada công bố việc mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp từ Chương trình hỗ trợ khẩn cấp đối phó đại dịch gọi tắt là CERB, và có kế hoạch hỗ trợ dành công nhân đang làm việc trong các ngành thiết yếu.