Cảnh Sát Nghiêm Khắc Hơn Đối Với Những Người Vi Phạm Lệnh Giữ Khoảng Cách – Quang Lam

Published on April 15, 2020

Cảnh Sát Nghiêm Khắc Hơn Đối Với Những Người Vi Phạm Lệnh Giữ Khoảng Cách – Quang Lam
Thị trưởng thành phố Toronto đã kêu gọi những người thực thi pháp luật nghiêm khắc hơn trong việc thực hiện biện pháp giữ khoảng cách, hay giãn cách xã hội, sau khi chính quyền thành phố nhận được rất nhiều lời thông báo rằng có nhiều người không tuân thủ luật giữ khoảng cách 2 mét nhằm đối phó với đại dịch COVID-19.