Cảnh báo đối với các cuộc tụ họp vào Ngày Mother’s Day

Published on May 7, 2021

Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản

Bản tin hôm nay ngày 8 tháng 5 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.Cảnh báo đối với các cuộc tụ họp vào Ngày Mother’s Day.
2.Điểm lại con số ca nhiễm Covid 19 tại Toronto, Ontario và Canada.
3.Tin thị trường bất động sản: Thị trường bất động sản vùng GTA tháng tư năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.
Source: TRREB, 680 news, Trang Tin Tổng Hợp