Canada vs Covid-19 một năm nhìn lại.

Published on January 26, 2021

Canada vs Covid-19 một năm nhìn lại.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 26-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. Canada và Covid-19 một năm nhìn lại.
2. Tin thị trường bất động sản:
Những nguyên tắc trang trí nội thất phần một.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Nguồn: CTV, CBC.