Canada sẽ trợ cấp cho chủ nhà tối đa $5,000 để tân trang nhà nhằm tiết kiệm năng lượng.

Published on May 31, 2021

Quang Lam TV – Canada sẽ trợ cấp cho chủ nhà tối đa $5,000 để tân trang nhà nhằm tiết kiệm năng lượng.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 31 tháng 5 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.Canada sẽ trợ cấp cho chủ nhà tối đa $5,000 để tân trang nhà nhằm tiết kiệm năng lượng.
2.Tin thị trường bất động sản: Vì sao nhiều nhà vùng Toronto được đăng bảng bán với giá chỉ $1.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: Thoi Moi
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.