Canada Mua Một Triệu Khẩu Trang Kém Chất Lượng Từ Trung Quốc – Quang Lam

Published on April 27, 2020

Canada Mua Một Triệu Khẩu Trang Kém Chất Lượng Từ Trung Quốc – Quang Lam
Chính phủ Canada cho biết khoảng một triệu khẩu trang được họ mua từ Trung Quốc đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn phù hợp dành cho chuyên viên y tế và sẽ không được cấp phát cho các tỉnh bang hoặc thành phố.
Nguồn: Báo Thoi Moi