Canada Hứa Hỗ Trợ Các Bà Mẹ Tương Lai Vượt Qua Đại Dịch Covid 19 – Quang Lam

Published on April 26, 2020

Canada Hứa Hỗ Trợ Các Bà Mẹ Tương Lai Vượt Qua Đại Dịch Covid 19 – Quang Lam
Bộ trưởng Bộ lao động Canada nói rằng, Chính phủ liên bang Canada sẽ hỗ trợ các bà mẹ tương lai, là những người hiện đang bị bỏ quên trong các chương trình hỗ trợ khẩn cấp chống đại dịch của chính phủ, bằng cách cho phép họ hưởng các trợ cấp liên bang sau khi họ sinh con.
Nguồn: Internet