Các nhà đầu tư nên cảnh giác với việc tăng chi phí xây dựng

Published on July 31, 2021

Các nhà đầu tư nên cảnh giác với việc tăng chi phí xây dựng
Hiệp hội Bất động sản Canada đã báo cáo rằng vào tháng 5 giá nhà ở tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, và mặc dù có vẻ như các nhà đầu tư đang yên tâm, nhưng thực tế giá nguyên vật liệu và nhân công tăng đã khiến nguồn cung gặp khó khan để đáp ứng với nhu cầu.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: canadianrealestatemagazine.ca
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.