Bản Tin Ngày 18-12-202000:00

  • 0 views
Published on December 22, 2020
Quang Lam TV – Bản tin ngày thứ sáu 18-12-2020
1. Tin Covid-19 Ontario: Số ca nhiễm corona virus tăng kỷ lục lần thứ hai trong tuần.
2. Tin đời sống xã hội Ontario: Cung cấp chứng nhận cho những người đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19.
3. Tin trợ cấp cứu trợ khẩn cấp CERB: Những người Canada đã nhận được thư đề nghị phải hoàn trả các khoản trợ cấp cứu trợ khẩn cấp không nên lo lắng.
4. Tin thị trường bất động sản: Tóm tắt thị trường cho thuê của condos và townhouse condos quý ba năm 2020
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%