Bản Tin Ngày 17-12-202000:00

  • 0 views
Published on December 22, 2020
Quang Lam TV – Bản tin ngày thứ năm 17-12-2020
1. Tin khu vực GTA: Cần phải lockdown toàn khu vực GTA để giảm số ca nhiễm COVID-19
2. Tin giáo dục Ontario: Học sinh có thể học online vào năm 2021
3. Tin Covid-19: Canada đã ghi nhận 481,235 ca nhiễm Covid-19
4. Tin thị trường bất động sản: Thị trường bất động sản năm 2020
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
📷 Quang Lam 416 804 5111
📷 Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%