Bản Tin Ngày 8–12- 202000:00

 • 0 views
Published on December 10, 2020

Bản tin Ngày 8–12- 2020 gồm những tin chinh sau đây:

1. Tin covid 19

2. Tin vaccine Covid-19

3. Tin xã hội

4. Tin bất động sản:

 • Khu vực York với 1,613 giao dịch với giá trung bình $1,094,893 
  • TP King có giá trung bình $1,541,366 
  • TP Markham có giá trung bình $1,080,788 
  • TP Newmarket có giá trung bình $963,661
  • TP Richmond Hill có giá trung bình $1,188,178 
  • TP Vaughan có giá trung bình $1,132,364 
 • Khu vực Halton với 841 giao dịch với giá trung bình $1,068,161 
  • TP Burlinton có giá trung bình $948,924 
  • TP Halton Hills có giá trung bình $1,000,255 
  • TP Milton có giá trung bình $921,143 
  • TP Oakville có giá trung bình $1,276,051
 • Khu vực Durham với 1,088 giao dịch với giá trung bình $762,739 
  • TP Ajax có giá trung bình $814,383 
  • TP Oshawa có giá trung bình $629,679 
  • TP Pickering có giá trung bình $876,288 
  • TP Whitby có giá trung bình $841,039
Cảm ơn quý khách đả theo dõi chương trình Quang Lam TV với bản tin ngày 8-12-2020
 
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
 
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%

SHOW LESS