Bản Tin Ngày 6–12- 202000:00

  • 0 views
Published on December 10, 2020

Bản tin Ngày 6–12- 2020 gồm những tin chinh sau đây:

1. Tin Toronto

2. Tin đời sống văn hóa

3. Tin kinh tế Canada

4. Tin bất động sản

  • Giá nhà trung bình tháng mười một năm 2020 là $955,615 tăng 13.3 phần trăm
  • Trong tổng số 8,766 giao dịch Bất Động Sản trong tháng mười một năm 2020 Khu vực Toronto dẫn đầu với 3,032 giao dịch với giá trung bình $979,224
  • Khu vực Toronto West có giá trung bình $901,710 
  • Khu vực Toronto Central có giá trung bình $1,068,794 
  • Khu vực Toronto East có giá trung bình $913,273
  • Khu vực Peel với 1,865 giao dịch với giá trung bình $889,302
  • Khu vực Brampton có giá trung bình $850,615
  • Khu vực Caledon có giá trung bình $1,102,194
  • Khu vực Mississauga có giá trung bình $899,942 

Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam

☎️ Quang Lam 416 804 5111

☎️ Mimi 416 669 7363