Bản Tin Ngày 5–12- 202000:00

 • 0 views
Published on December 10, 2020

Bản tin Ngày 5–12- 2020 gồm những tin chinh sau đây:

1. Tin Toronto

2. Tin Tin đời sống văn hóa

3. Tin thời tiết Giáng sinh Ontario

4. Tin Bất Động Sản:

 • Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, tổng số giao dịch trong vùng GTA tăng so với cùng thời ky năm ngoái.
 • Trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 8,766 giao dịch tăng 24.3 phần trăm
 • Giá nhà trung bình tháng mười một năm 2020 là $955,615 tăng 13.3 phần trăm
 • Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
  • Nhà độc lập trong tháng mười, năm 2020 có tổng số 4,222 giao dịch tăng 30.2 phần trăm với giá trung bình $1,202,281 tăng 15.2 phần trăm so với tháng mười một năm 2019 
  • Nhà Semi trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 888 giao dịch tăng 33.9 phần trăm với giá trung bình $946,735 tăng 12.9 phần trăm
  • Townhouse trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 1,527 giao dịch tăng 30.7 phần trăm với giá trung bình $750,939 tăng 12.6 phần trăm 
  • Condo Apartment trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 2,032 giao dịchtăng 7.1 phần trăm với giá trung bình $605,863 giam 2.0 phần trăm so với tháng mười một năm 2019

Cảm ơn quý khách đả theo dõi chương trình Quang Lam TV với bản tin ngày 5-12-2020 Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam

☎️ Quang Lam 416 804 5111

☎️ Mimi 416 669 7363