Bản tin Canada & BDS 29-12-2020 5 xu hướng thị trường nhà ở Canada vào năm 2021 (P1)00:00

  • 0 views
Published on January 1, 2021
Bản tin hôm nay ngày thứ ba 29-12-2020
gồm những tin chính sau đây:
1. Khoảng 150,000 người sẽ được tiêm ngừa vaccine mỗi ngày ở tỉnh bang Ontario
2. Tỉnh bang Ontario cho hoạt động trở lại tất cả các phòng tiêm chủng Covid-19 từ hôm nay
3. Hoãn kế hoạch rút thăm diện Bảo lãnh Cha mẹ, Ông bà
4. Tin thị trường bất động sản: 5 xu hướng thị trường nhà ở Canada vào năm 2021
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%