Bản Tin Canada & BDS 27-12-2020 Dự đoán thị trường bất động sản Toronto trong năm 202100:00

  • 0 views
Published on December 30, 2020
Bản tin hôm nay ngày cuối tuần 27-12-2020 gồm những tin chính sau đây:
1. Hai trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể virus corona ghi nhận tại Canada.
2. Trợ cập trẻ em Canada năm 2021.
3. Khởi nghiệp cùng sinh viên Đại học Ryerson
4. Tin thị trường bất động sản: Dự đoán thị trường bất động sản Toronto trong năm 2021
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%