Bản Tin Ngày 23-12-202000:00

  • 0 views
Published on December 27, 2020
Bản tin hôm nay ngày thứ tư 23-12-2020 gồm những tin chính sau đây:
1. Giảm giá điện vào tháng Giêng năm 2021.
2. Sẽ có mưa lớn kèm theo tuyết vào dịp Giáng sinh.
3. Trợ cấp điều kiện học tập cho học sinh trung học Ontario.
4. Tin thị trường bất động sản: Đại dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Thị trường Bất Động Sản vùng GTA
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%