Bản Tin Ngày 22-12-202000:00

  • 0 views
Published on December 27, 2020
Bản tin hôm nay ngày thứ ba 22-12-2020 gồm những tin chính sau đây:
1. Tin trợ cấp tiền lương khần cấp Canada CEWS: Chương trình bảo vệ hơn 4 triệu việc làm trên toàn quốc, giúp hàng triệu gia đình Canada yên tâm làm việc.
2. Tin tỉnh bang Ontario: Ontario sẽ cho triển khai xét nghiệm COVID-19 tại Sân bay Quốc tế Pearson.
3. Tin trợ cấp doanh nghiệp Ontario: Chương trình Hỗ trợ từ $10,000 cho tới $20.000 đô la cho doanh nghiệp nhỏ.
4. Tin thị trường bất động sản: Giá nhà ở Canada dự kiến sẽ tăng vào năm 2021
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%