Bà Kathleen Wynne Thủ Hiến Tỉnh Bang Ontario Chúc Mừng Năm Mới Đinh Dậu 2017 – Quang Lam TV

Published on February 18, 2017

Bà Kathleen Wynne Thủ Hiến Tỉnh Bang Ontario Chúc Mừng Năm Mới Đinh Dậu 2017 – Quang Lam TV
Bà Kathleen Wynne Thủ Hiến Tỉnh Bang Ontario Chúc Mừng Năm Mới Đinh Dậu 2017 tại Tiệc tân niên được tổ chức tại Shangri-La Banquet Hall and Convention Centre, 50 Esna Park Dr, Markham
Buổi tiệc dành cho các sắc dân châu Á đón năm mới theo âm lịch như : Trung Hoa, Đại Hàn, và Việt Nam
Có khoảng 500 người tham dự. cộng đồng chúng ta có hơn 100 người với nhiều hội đoàn: Cộng Đồng Người VIệt Ontario, Hội Phụ Nữ, Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario.
Toronto condos for sale, Quang Lam TV, Cẩm Nang mua bán và thuê nhà đất Canada, new condos, commercial for rent, new projects, house for sale, condos for sale, Tôi Yêu Canada