6 Ngân Hàng Lớn Nhất Canada Cho Phép Hoãn Trả Nợ Mortgage – Quang Lam

Published on March 20, 2020

6 Ngân Hàng Lớn Nhất Canada Cho Phép Hoãn Trả Nợ Mortgage – Quang Lam
Để giảm lo lắng về việc trả tiền vay thế chấp mua nhà trước khũng hoảng dịch bệnh COVID-19, sáu ngân hàng lớn nhất của Canada loan báo họ sẽ cho phép hoãn trả nợ mortgage trong vòng sáu tháng trong bối cảnh đại dịch coronavirus.
Bank of Montreal, CIBC, TD Canada, National Bank, RBC và Scotiabank cho biết kế hoạch của họ sẽ giúp những người chịu hậu quả tài chính do dịch bệnh COVID-19.