1492 Colbone Street East, Brantford, Ontario – Quang Lam

Published on March 22, 2020

1492 Colbone Street East, Brantford, Ontario – Quang Lam
New Listing
Cơ hội tốt cho đầu tư
✅ Apprx 12 acres land with 2 bungalow and 1 duplex
✅ Fairchild Creek at the edge
✅ Good Opportunity for Investor
Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos.
Vui lòng liên lạc Quang Lam – Real Estate Broker
☎ (416) 669 – 7363
☎ (416) 804 – 5111