Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê Q3 201900:00

 • 0 views
Published on April 5, 2020

Chào mừng quý vị đến với bản tin Địa ốc

Quang Lam Xin Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê Của Condos Và Townhouse Condos Quý Ba Năm 2019

Theo thống kê của hiệp hội bất động sản Toronto trong quý ba năm nay có tổng số 10,800 đơn vị căn hộ được cho thuê tăng 17.3 % so với quý ba năm 2018 với 9,205 đơn vị.  Cũng trong quý nảy, có 813 nhà townhouse cho thuê, tăng 17.7% so vời cùng thời kì năm ngoái là 691.

Tổng số căn hộ được đưa ra thị trường trong quý ba năm nay là 16,407  đơn vị, tăng 30.1 % cùng thời kỳ năm ngoái là 12,608.

Nhu cầu và giá cho thuê trung bình trong quý ba được chia như sau:

 • Bachelor: 480 đơn vị thuê, tăng 24.4 phần trăm so với 386 đơn vị trong quý ba 2018. Giá cho thuê trung bình là $$1,903 tăng 2.7% so với $1,854
 • Một Phòng Ngủ: 6,332 đơn vị thuê, tăng 18.6 phần trăm so với 5,338 đơn vị trong quý ba 2018. Giá cho thuê  trung bình là $2,262 tăng 4.5 phần trăm so với giá cho thuê quý ba năm 2018 là $2,163.
 • Hai Phòng Ngủ: 3,736 đơn vị thuê, tăng 13.7 phần trăm so với 3,286  đơn vị trong quý ba 2018. Giá thuê trung bình là $2,941 tăng 4.2 phần trăm so vời giá $2,822 cùng thời kì năm ngoái.
 • Ba phòng Ngủ: 252 đơn vị thuê, tăng 29.2 phần trăm so với 195 đơn vị trong quý ba 2018. Giá cho thuê trung bình là $3,749 tăng 13.5% so với $3,304.

Thị trường cho thuê căn hộ townhouse condos và giá thuê trung bình được chia như sau:

 • Bachelor: chỉ có 1 đơn vị thuê không thay đổi so với cùng thời kì năm ngoái. Giá cho thuê trung là $1,650 tăng 61.0 phần trăm so với $1,025 của quý ba năm 2018.
 • Một phòng ngủ: 68 đơn vị thuê, tăng 9.7 phần trăm so với 62 đơn vị thuê cùng thời kì năm ngoái. Giá cho thuê trung bình là $2,052 tăng 10.5% phần trăm so với là $1,858
 • Hai phòng ngủ: 336 đơn vị thuê, tăng 36.6 phần trăm so với 246 đơn vị thuê. Giá thuê trung bình là $2,554 tăng 10.3 phần trăm so vời giá $2,316 cùng thời kì năm ngoái.
 • Ba phòng ngủ: 408 đơn vị thuê, tăng 6.8 phần trăm so với 382 đơn vị thuê. Giá cho thuê trung bình là $2,842 tăng 10.0% so với quý ba năm 2018 là $2,585

Theo số liệu của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, Trong tổng số 10,800 căn hộ và 685 nhà townhouse được cho thuê đứng đầu là thành phố Toronto với 8,882 căn hộ và 361 nhà townhouse.

 • Toronto Central có 7,379 đơn vị căn hộ và 180 nhà townhouse      
 • Toronto West có 914 đơn vị và 125 nhà townhouse
 • Toronto East có 589 đơn vị và 56 nhà townhouse

Kế đến là vùng York với 824 căn hộ và 108 đơn vị townhouse

 • Markham có 405 căn hộ và 57 nhà townhouse
 • Richmond Hill có 226 căn hộ và 12 nhà townhouse
 • Vaughan có 181căn hộ và 26 nhà townhouse
 • Newmarket có 1 căn hộ và 4 nhà townhouse

Và vùng Peel với 845 đơn vị căn hộ và 245 nhà townhouse

 • Mississauga có 804 căn hộ và 217 nhà townhouse
 • Caledon không có đơn vị thuê
 • Brampton có 41 căn hộ và 28 nhà townhouse

Vùng Halton với 185 đơn vị căn hộ và 68 nhà townhouse

 • Burlington có 58 căn hộ và 15 nhà townhouse
 • Halton Hills có 2 căn hộ và 0 nhà townhouse
 • Milton có 28 căn hộ và 2 nhà townhouse
 • Oakville có 97 căn hộ và 51 nhà townhouse

Vùng Durham với 53 đơn vị căn hộ và 28  nhà townhouse

 • Ajax có 4 căn hộ và 2 nhà townhouse
 • Oshawa có 24 căn hộ và 5 nhà townhouse
 • Pickering có 16 căn hộ và 15 nhà townhouse
 • Whitby có 5 căn hộ và 6 nhà townhouse

Tỷ lệ căn hộ trống được chia như sau:

 • Halton chiếm 0.6 phần trăm
 • Peel chiếm 1.0 phần trăm
 • Toronto chiếm 0.7 phần trăm
 • York chiếm 0.8 phần trăm
 • Durham chiếm 1.1 phần trăm

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường cho thuê của condos và townhouse condos quý ba năm 2019. Khi quý vị có nhu cầu tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến bất động sản trong vùng GTA, hãy theo dõi những video mà Quang Lâm đã thực hiện trên trang nhà www.QuangLam.ca

Khi có bất cứ câu hỏi gì về mua bán nhà cửa hoặc cơ sở thương mại, quý vị có thể gọi cho Quang Lâm tại số điện thoại (416) 804-5111, để được tư vấn các thông tin mới nhất về các khu nhà, văn phòng đang đăng bán hoặc đang cho thuê, các condo đầy tiện nghi mới, đang hoặc sắp xây tại các trung tâm thành phố. Hẹn gặp lại quý vị trong các ban tin kỳ tới.