Tóm tắt thị trường cho thuê của quý 1 năm 201803:18

  • 0 views
Published on June 15, 2018

Tóm tắt thị trường cho thuê của quý 1 năm 2018

Theo thống kê của hiệp hội bất động sản Toronto trong quý 1 năm nay có tổng số 6,171 đơn vị được cho thuê giảm 4.8% so với quý 1 năm 2017 với 6,670 đơn vị

Tổng số căn hộ được đưa ra thị trường trong quý 1 năm nay là 10,128 đơn vị giảm 11.8 % cùng thời kỳ năm ngoái.

Giá cả cho thuê trung bình ngày một tăng cao.

  • Giá cho thuê trung bình cho căn hộ Bachelor là $1,657 tăng 10.0% so với $1,507.
  • Giá cho thuê trung bình cho một phòng ngủ là $1,995 tăng 11.4% phần trăm so với giá cho thuê quý 1 năm 2017 là $1,791.
  • Giá thuê hai phòng ngủ trung bình là $2,653 tăng 9.1 phần trăm so vời giá $2,433 cùng thời kì năm ngoái.
  • Giá cho thuê trung bình cho căn hộ ba phòng ngủ là $3,344 tăng 8.1% so với $3,094Hinh NhuongQuang-Lam-Toronto-Condos-Rental-Report-Q1-2018-4