Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê Của Condos Và Townhouse Condos Quý Tư Năm 201900:00

 • 0 views
Published on April 5, 2020

Chào Mừng Quý Vị Đến Với Video Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê Của Condos Và Townhouse Condos Quý Tư Năm 2019

Theo thống kê của hiệp hội bất động sản Toronto trong quý tư năm nay có tổng số 6,758 đơn vị căn hộ được cho thuê tăng 11.8 % so với quý tư năm 2018 với 6,046 đơn vị.  Cũng trong quý này, có 610 nhà townhouse cho thuê, tăng 32.0% so vời cùng thời kì năm ngoái là 462.

Tổng số căn hộ được đưa ra thị trường trong quý tư năm nay là 14,428 đơn vị, tăng 35.6 % cùng thời kỳ năm ngoái là 10,643 đơn vị.

Nhu cầu và giá cho thuê trung bình trong quý tư được chia như sau:

 • Bachelor: 256 đơn vị thuê, tăng 21.9 phần trăm so với 210 đơn vị trong quý tư 2018. Giá cho thuê trung bình là $1,869 tăng 2.5% so với $1,823
 • Một Phòng Ngủ: 4,124 đơn vị thuê, tăng 12.4 phần trăm so với 3,670 đơn vị trong quý tư 2018. Giá cho thuê trung bình là $2,209  tăng 3.1 phần trăm so với giá cho thuê quý tư năm 2018 là $2,143.
 • Hai Phòng Ngủ: 2,241 đơn vị thuê, tăng 9.9 phần trăm so với 2,040 đơn vị trong quý tư 2018. Giá thuê trung bình là $2,868 tăng 3.4 phần trăm so vời giá $2,774 cùng thời kì năm ngoái.
 • Ba phòng Ngủ: 137 đơn vị thuê, tăng 8.7 phần trăm so với 126 đơn vị trong quý tư 2018. Giá cho thuê trung bình là $3,324 giảm 1.4% so với $3,373.

Thị trường cho thuê căn hộ townhouse condos và giá thuê trung bình được chia như sau:

 • Bachelor: chỉ có 1 đơn vị thuê giảm 75.0 phần trăm so với 4 đơn vị trong quý tư 2018. Giá cho thuê trung là $1,600 tăng 10.8 phần trăm so với $1,444 của quý tư năm 2018.
 • Một phòng ngủ: 65 đơn vị thuê, tăng 20.4 phần trăm so với 54 đơn vị thuê cùng thời kì năm ngoái. Giá cho thuê trung bình là $2,002 tăng 3.6% phần trăm so với là $1,933
 • Hai phòng ngủ: 299 đơn vị thuê, tăng 64.3 phần trăm so với 182 đơn vị thuê. Giá thuê trung bình là $2,410 tăng 6.9 phần trăm so vời giá $2,254 cùng thời kì năm ngoái.
 • Ba phòng ngủ: 245 đơn vị thuê, tăng 10.4 phần trăm so với 222 đơn vị thuê. Giá cho thuê trung bình là $2,597 tăng 3.7% so với quý tư năm 2018 là $2,506

Theo số liệu của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, Trong tổng số 6,758 căn hộ và 610 nhà townhouse được cho thuê đứng đầu là thành phố Toronto với 5,395 căn hộ và 263 nhà townhouse.

 • Toronto Central có 4,230 đơn vị căn hộ và 119 nhà townhouse
 • Toronto West có 696 đơn vị và 97 nhà townhouse
 • Toronto East có 469 đơn vị và 47 nhà townhouse

Kế đến là vùng York với 577 căn hộ và 102 đơn vị townhouse

 • Markham có 253 căn hộ và 64 nhà townhouse
 • Richmond Hill có 125 căn hộ và 9 nhà townhouse
 • Vaughan có 189 căn hộ và 28 nhà townhouse
 • Newmarket có 2 căn hộ và 0 nhà townhouse

Và vùng Peel với 571 đơn vị căn hộ và 132 nhà townhouse

 • Mississauga có 530 căn hộ và 32 nhà townhouse
 • Brampton có 41 căn hộ và 100 nhà townhouse

Vùng Halton với 155 đơn vị căn hộ và 68 nhà townhouse

 • Burlington có 38 căn hộ và 11 nhà townhouse
 • Halton Hills có 2 căn hộ và 2 nhà townhouse
 • Milton có 31 căn hộ và 9 nhà townhouse
 • Oakville có 84 căn hộ và 46 nhà townhouse

Vùng Durham với 48 đơn vị căn hộ và 44  nhà townhouse

 • Ajax có 4 căn hộ và 8 nhà townhouse
 • Oshawa có 14 căn hộ và 12 nhà townhouse
 • Pickering có 19 căn hộ và 14 nhà townhouse
 • Whitby có 4 căn hộ và 7 nhà townhouse

Cảm ơn quý vị đã theo dõi video

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê Bất động sản.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video kỳ tới.