Market Report August 201700:00

  • 0 views
Published on September 22, 2017

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2017.

Trong tháng tám năm 2017 tổng sản phẩm nội địa tăng 4.5%, tỷ lệ thất nghiệp tăng 6.9%. Tỷ lệ lạm phát tăng 1.2%.

Mức lãi suất cơ bản là 2.95%. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.14%, cho 3 năm trung bình là 3.39%, và cho 5 năm trung bình là 4.84%.

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng tám năm 2017 có tổng số 6,357 giao dịch giảm 34.8% phần trăm so với tháng tám năm 2016 có 9,748 giao dịch.

Giá nhà trung bình tháng tám năm 2017 là $732,292 tăng 3 phần trăm so với tháng tám năm 2016 với giá trung bình là $710,978

 

Hinh Nhuong