Tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2018 (Phần 1).00:00

  • 0 views
Published on January 11, 2019
Tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2018 (Phần 1).
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng mười hai, năm 2018 có tổng số 3,781 giao dịch giảm 22.52 phần trăm so với tháng mười hai, năm 2017 có 4,876 giao dịch.
Giá nhà trung bình tháng mười hai, năm 2018 là $750,180 tăng 2.1 phần trăm so với tháng mười hai năm 2017 với giá trung bình là $734,847
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng mười hai, năm 2018 có tổng số 1,590 giao dịch với giá trung bình $ $945,580 giảm 4.4 phần trăm so với tháng mười hai, năm 2017
• Nhà Semi trong tháng mười hai, năm 2018 có tổng số 342 giao dịch với giá trung bình $ $755,707 tăng 3.2 phần trăm
• Townhouse trong tháng mười hai, năm 2018 có tổng số 617 giao dịch với giá trung bình $ $624,042 tăng 5.3 phần trăm
• Condo Apartment trong tháng mười hai, năm 2018 có tổng số 1,185 giao dịch với giá trung bình $ $554,49 tăng 9.9 phần trăm so với tháng mười hai, năm 2017
 
Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, và đầu tư Bất Động Sãn
Vui lòng liên lạc chúng tôi
Quang Lam, Real Estate Broker
(416) 804 – 5111
Mimi
Sales Representative
(416) 669 – 7363
Đặc biệt trong năm 2019 bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng