Market Report September 2017. (Charts)

Published on October 28, 2017

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng chín năm 2017. (Charts)

Trong tổng số 6,379 giao dịch Bất Động Sản trong tháng chín năm 2017

Khu vực Toronto dẩn đầu với 2,510 giao dịch với giá trung bình $809,591

Khu vực Peel với 1,288 giao dịch với giá trung bình $674,107

Khu vực York với 944 giao dịch với giá trung bình $991,339

Khu vực Halton với 581 giao dịch với giá trung bình $853,513

Khu vực Durham với 835 giao dịch với giá trung bình $578,666

Quang-Lam-Condos-Toronto-Market-Report-September-2017-1 Quang-Lam-Condos-Toronto-Market-Report-September-2017-2 Quang-Lam-Condos-Toronto-Market-Report-September-2017-3 Quang-Lam-Condos-Toronto-Market-Report-September-2017-4 Quang-Lam-Condos-Toronto-Market-Report-September-2017-5 Quang-Lam-Condos-Toronto-Market-Report-September-2017-6 Quang-Lam-Condos-Toronto-Market-Report-September-2017-7 Quang-Lam-Condos-Toronto-Market-Report-September-2017-8 Quang-Lam-Condos-Toronto-Market-Report-September-2017-9 Quang-Lam-Condos-Toronto-Market-Report-September-2017-10 Quang-Lam-Condos-Toronto-Market-Report-September-2017-11 Quang-Lam-Condos-Toronto-Market-Report-September-2017-12