Market Report July 201705:17

  • 0 views
Published on August 11, 2017

Trong tháng bảy năm mức lãi suất cơ bản là 2.95% tăng 0.25% so với vài tháng trước đây. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.14%, cho 3 năm trung bình là 3.39%, và cho 5 năm trung bình là 4.84%. Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng bảy năm 2017 có tổng số 5,921 giao dịch giảm 40.4% phần trăm so với tháng bảy năm 2016 có 9,929 giao dịch. Giá nhà trung bình tháng bảy năm 2017 là $746,218 tăng 5 phần trăm so với tháng bảy năm 2016 với giá trung bình là $710,471 Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại

website: quanglam.ca

www.quanglamtv.com

www.torontocondospro.com

Quang Lam Real Estate Broker (416) 804 5111

Video Clip by Quang Lam TV