Market News November, 201603:51

  • 0 views
Published on November 26, 2016

Chào mừng quý vị đến với bản tin Địa Ốc, hơm nay Quang Lam tóm tắt về thị trường bất động sản của tháng Mười, năm 2016

 

Tóm lược tình hình kinh tế trong tháng mười: Tổng sản phẩm nội địa giữ nguyên là 1.6% so với tháng trước, mức tăng việc làm là 0.2%, giảm so với tháng trước, tỷ lệ thất nghiệp là 7.1%, tăng so với tháng trước. Tỷ lệ lạm phát là 1.3%, tăng so với tháng trước. Mức lãi suất cơ bản vẫn giữ nguyên là 2.70. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.14%, cho 3 năm trung bình là 3.39%, và cho 5 năm trung bình là 4.64%, không tăng giảm so với tháng trước.

Ngay cả với những chính sách tài chánh mới đã được áp dụng vào tháng Chín, giá nhà trung bình tại vùng Toronto trong tháng Mười vẫn tiếp tục tăng cao với nhiều khu vực đang lên dần đến con số triệu. Những dấu hiệu này đang được chính phủ đặc biệt lưu tâm từng cử động nhỏ để tránh tình trạng ảnh hưởng giao động thị trường như tại Vancouver.

Vào đầu tháng Mười Một, TD Bank đã tuyên bố sẽ tăng lãi suất cơ bản thế chấp nhà, một dấu hiệu cho thấy các nhà băng đang muốn chuyển gánh nặng tài chánh của luật lệ mới sang cho người mua nhà. Thị trường Toronto vẫn còn phải được theo dõi kỹ trước khi chính phủ thông qua một số những luật lệ mới, tuy nhiên, đa số những chuyên gia tài chánh đều đồng ý Toronto không nên thông qua luật tăng thuế cho những giao dịch bất động sản của người tiêu thụ nước ngoài. Một luật lệ có ảnh hưởng lớn như thế sẽ gây chấn động thị trường tiêu dùng khiến người mua và bán sẽ khó đứng vững với những quyết định giao dịch. Theo dự đoán của các chuyên viên tài chánh, giá nhà trong vùng Toronto và ngoại ô sẽ tiếp tục tăng trong vòng vài tháng tới

Trước khi kết thúc phần tin tức thị trường tháng 11 năm 2016 Quang Lam tóm tắt sơ lược tình hình buôn bán bất động sản từ đầu năm tới nay

Tháng một năm 2016 có khoãng 4, 640 dơn vị Bất Dộng Sản duôc giao dịch, giá trung bình $630,193

Tháng hai năm 2016 có khoãng 7,583 đơn vị Bất Động Sản được giao dịch, giá trung bình $630,193

Tháng tám năm 2016 có khoãng 9,756 đơn vị Bất Động Sản được giao dịch, giá trung bình $710,895

Tháng chín năm 2016 có khoãng 9,868 đơn vị Bất Động Sản được giao dịch, giá trung bình $756,080

Tháng mười năm 2016 có khoãng 9,768 đơn vị Bất Động Sản được giao dịch, giá trung bình $762,975

Source: TREB

Video Clip By Quang Lam TB