Tóm Tắt thị trường cho thuê của condos quý hai năm 2018 (Charts)

Published on August 14, 2018

Tóm Tắt thị trường cho thuê của condos quý hai năm 2018 (Charts)

Theo thống kê của hiệp hội bất động sản Toronto trong quý hai năm nay có tổng số 8,497 đơn vị được cho thuê giảm 0.6% so với quý hai năm 2017 với 8,545 đơn vị

Tổng số căn hộ được đưa ra thị trường trong quý hai năm nay là 11,963 đơn vị giảm 1.0 % so với 11,843 đơn vị.

Giá cả cho thuê trung bình ngày một tăng cao.

 • Giá cho thuê trung bình cho căn hộ Bachelor là $1,716 tăng 10.6% so với $1,551.
 • Giá cho thuê trung bình cho một phòng ngủ là $2,055 tăng 10.4% phần trăm so với giá cho thuê quý hai năm 2017 là $1,861.
 • Giá thuê hai phòng ngủ trung bình là $2,755 tăng 8.8 phần trăm so vời giá $2,533 cùng thời kì năm ngoái.
 • Giá cho thuê trung bình cho căn hộ ba phòng ngủ là $3,469 tăng 10.2% so với $3,148
 • Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
  Vui lòng liên lạc Quang Lam
  Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
  Quang Lam, Real Estate Broker
  416 669 7363
  416 804 5111Quang-Lam-Toronto-Condos-Rent- (1) Quang-Lam-Toronto-Condos-Rent- (2) Quang-Lam-Toronto-Condos-Rent- (3) Quang-Lam-Toronto-Condos-Rent- (4) Quang-Lam-Toronto-Condos-Rent- (5) Quang-Lam-Toronto-Condos-Rent- (6) Quang-Lam-Toronto-Condos-Rent- (7) Quang-Lam-Toronto-Condos-Rent- (8) Quang-Lam-Toronto-Condos-Rent- (9)