Condos Report Q4, 201603:40

  • 0 views
Published on February 11, 2017

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động sản Toronto (TREB) tổng số giao dịch căn hộ chung cư quý 4 năm 2016 là 6,831 đơn vị tăng 22.3 phần trăm so với quý 4 năm 2015.

Trong khi đó số lượng căn hộ chung cư đưa ra thị trường lại giảm đến 13.4 phần tram chỉ có 7, 449 đơn vị so với 8,605 đơn vị của quý 4 năm 2015

Với sự gia tăng việc mua bán, số đơn vị căn hộ chung cư đưa ra thị trường ngày càng hiến, cung không đủ cầu làm cho thị trường ngày càng nóng lên.

Screen-Shot-2017-02-04-at-8.40.34-PM