Condos report Q2 201603:23

  • 0 views
Published on November 26, 2016

Mùa Hè với nhiều hoạt động bên ngoài sôi động, thị trường Condos của thành phố chúng ta cũng sôi nổi không kém

Theo thống kê của hiệp hội Bất Động Sản Toronto trong quý 2 năm 2016 có tổng số 8,965 căn hộ chung cư được bán ra kết quả này tăng 17,4 % so với quý 2 năm 2015.

Giá bán trung bình của một căn hộ chung cư trong quý 2 năm 2016 là
$415,326 tăng 7,1% so với cùng thời kỳ năm ngoái với giá trung bình là $387,814

Source: TREB

Video Clip By Quang Lam TV