Từ Năm 2020, Trẻ Em Trước Tuổi Đi Học Ở Ontario Được Đi Nhà Trẻ Miễn Phí02:01

  • 0 views
Published on April 9, 2018

 

Chào Ngày Mới

Niềm vui cho cư dân Ontario
Từ Năm 2020, Trẻ Em Trước Tuổi Đi Học Ở Ontario Được Đi Nhà Trẻ Miễn Phí
Bắt đầu từ năm 2020, tất cả trẻ em Ontario trước tuổi đi học sẽ được giữ trẻ miễn phí ở những nhà trẻ có giấy phép, từ lúc 2 tuổi rưỡi tới khi đi học mẫu giáo.
Hơn 100,000 trẻ em sẽ được phục vụ trong chương trình mới này.
Ngân sách tài trợ mới này bao gồm 162.5 triệu đô-la cho kinh phí hoạt động trong 3 năm tới
Thủ hiến Wynne công bố 300 triệu đô-la trong 3 năm cho giáo dục đặc biệt, và tăng 625 triệu đô-la cho giáo dục phổ thông.

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Đặc biệt bán nhà tiền Huê Hồng chỉ có 1%
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111