RCMP nhắc nhở người dân Canada thể bị phạt tới 400 đô la và có thể giảm tới 4 điểm điểm do lái xe mất tập trung01:01

  • 0 views
Published on March 12, 2018

RCMP nhắc nhở người dân Canada thể bị phạt tới 400 đô la và có thể giảm tới 4 điểm điểm do lái xe mất tập trung

 

Canada đang đưa ra nhiều luật chặt chẽ hơn và phạt tiền nặng nề hơn đối với người vi phạm.

Lỗi lái xe mất tập trung bao gồm:

  • Nói chuyện, nhắn tin trên điện thoại di động
  • Đọc (sách, bản đồ, báo)
  • Hút thuốc.
  • Chăm sóc cá nhân.
  • Điều chỉnh radio / CD hoặc chơi nhạc lớn.
  • Nói chuyện với hành khách trong khi mệt mỏi.
  • Ăn và lái xe.

RCMP khuyên “tốt nhất là tránh ăn trong khi lái xe”