Hội Chợ Tết Toronto 201505:24

  • 0 views
Published on January 3, 2016

Những hình ảnh ghi tại Hội Chợ Tết Toronto 2015 do Hội Người Việt tổ chức.

Hội Chợ Tết được Hội Người Việt Toronto tổ chức hàng năm.

Video Clip by QuangLam TV