Quang Lam Photo Booth tại Chùa Pháp Vân Xuân 2016 (P1)03:03

  • 0 views
Published on February 9, 2016

Chùa Pháp Vân Photo Booth Feb 7 2016 và Feb 8 2016 (P1)
Quang Lâm Chân thành cảm ơn
1. Các ACE Photographers : Do Nghia, Pho Duc Lam, Ce LaVie, Chieu Tran, Dat Huynh, Jln Foto, Lukhach Langthang, Hung Hoang Tran, Steve Nguyen,

2. Cac ACE den ung ho: Mexanh Tram Nguyen, Hoang Dat, Tuong Hong, Vivian Luu, Hoang Chinh va Mi Mi

3. ACE thiện Nguyện viên chùa Pháp Vân

4. Tất cả bà con gần xa đến ủng hộ cho photo Booth tai chùa Pháp Vân

Với số lượng in ra khoảng 400 tấm, nhờ sự giúp sức của tất cả các bạn, số lượng Ảnh đả giao cho khách hàng ngay sau khi chụp gần như 100%

Toàn bộ số tiền đều ủng hộ cho Chùa Pháp Vân ngay sau hai (2) buổi chụp


Thành thật cảm ơn các bạn

Video Clip by Quang Lam TV